Onze Gezellen Basketball is een club waar prestatie en gezelligheid samen gaan. De club bestaat al sinds 1969 en is onderdeel van de Omnivereniging Onze Gezellen Haarlem. Er spelen ongeveer 125 leden in 9 jeugdteams en 8 seniorenteams.

We moeten het samen doen!

We  willen allemaal dat het clubhuis open blijft   en we gezellig een drankje kunnen blijven drinken.

Dan zullen we toch een paar dingen moeten veranderen. We zullen ons met zijn allen, niemand uitgezonderd, aan de corona regels moeten houden die de overheid heeft gesteld:

# In het clubhuis is plaats voor maximaal 67 personen. Allemaal zitten, niemand blijft staan. Meer mensen worden dus niet toegelaten. Als er toch meer mensen in de kantine zijn gaat de tent dicht net zo lang we binnen de 67 aanwezigen zitten.

# We ( 19 jaar en ouder) houden allemaal 1,5 meter afstand van elkaar  (Alleen tijdens het sporten zelf geldt dit niet meer. Zodra we het veld verlaten treedt de regel weer in werking, )

# 1,5 meter afstand geldt op en rond alle velden op het OG complex, Voetbal, Honkbal en Softbal, basketball  dus ook in het clubhuis.

Houden we ons hier niet aan dan is er de mogelijkheid dat de gemeente handelend optreedt en ons complex met alles daarbij weer op slot gooit en een flinke boete tot wel €4000,- uitdeelt. of dat het OMNI-bestuur faciliteiten sluit om dat risico te vermijden.

Laten we ons niet alleen aan de regels houden omdat de gemeente kan optreden. Laten we het vooral doen uit zorg voor elkaar.

De belangrijkste regels zijn:

 • Desinfecteer je handen bij de ingang;
 • In de kantine of op het terras moet je zitten, staan is verboden;
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar tenzij het gaat om een gezamenlijke huishouding;
 • De clubhuiscommissie heeft de kantine ingericht op basis van de 1,5 meter norm. Er zijn 67 zitplaatsen gecreëerd en meer mensen mogen niet in de kantine aanwezig zijn;
 • Tafels, stoelen en barkrukken mogen niet worden verplaatst;
 • Als er geen stoel of kruk vrij is verlaat je de kantine;
 • Betalen uitsluitend met PIN (bij voorkeur contactloos);
 • Slechts 1 persoon aan de bar om te bestellen. Die neemt de bestelling mee en neemt plaats aan tafel;
 • De enige ingang van de kantine is de toegangsdeur aan de sporthalzijde. De buitendeur bij de bestuurskamer is geen ingang voor de kantine;
 • Volg de aanwijzingen van de toezichthouder of de barmedewerker en geef ze de ruimte.

Alleen als iedereen deze regels volgt kan de kantine open blijven. Als blijkt dat de regels niet worden nageleefd en/of de aanwijzingen van de verantwoordelijken niet worden gevolgd zit er niets anders op dan de kantine te sluiten. Laten we dit voorkomen door elkaar aan te spreken als je ziet dat iemand de regels niet naleeft. Omdat het ook voor ons nieuw is evalueren we dagelijks en stellen bij waar nodig.

Corona ligt nog steeds op de loer en daarom blijven de algemene regels voor ieders veiligheid en gezondheid van kracht:

 • Je blijft thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38⁰C);
 • Je blijft thuis als iemand in je huis koorts heeft (vanaf 38⁰C) en/of benauwdheidsklachten;
 • Was vaak je handen;
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg. Was daarna je handen;
 • Schud geen handen.