Onze Gezellen Basketball is een club waar prestatie en gezelligheid samen gaan. De club bestaat al sinds 1969 en is onderdeel van de Omnivereniging Onze Gezellen Haarlem. Er spelen ongeveer 125 leden in 9 jeugdteams en 8 seniorenteams.

Uitnodiging ALV 8 oktober

Beste OG leden,

Op maandag 8 oktober om 20.00 uur zal de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Onze Gezellen Basketball plaatsvinden in de algemene ruimte van de OG hal. Alle leden, alsmede ouders van jeugdleden, zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Waarom de ALV bijwonen?
De Algemene Ledenvergadering is een vergadering over het wel en wee van de club waarvoor alle leden (ook de ouders van jeugdleden) zijn uitgenodigd om mee te praten én te beslissen. De ALV is de plaats waar beleid en regels van de club worden gemaakt. Voorbeelden van zaken die door de ALV besproken en besloten worden zijn onder meer: het beleidsplan en de begroting, het jaarverslag en het financieel jaarverslag, meerjarig beleid, de organisatie van de vereniging en de hoogte van de contributie.

Wil jij als lid of ouder van jeugdlid horen wat het bestuur heeft gedaan afgelopen jaar kom dan 8 oktober naar de ALV!