Onze Gezellen Basketball is een club waar prestatie en gezelligheid samen gaan. De club bestaat al sinds 1969 en is onderdeel van de Omnivereniging Onze Gezellen Haarlem. Er spelen ongeveer 125 leden in 9 jeugdteams en 8 seniorenteams.

Uitnodiging algemene ledenvergadering

Hierbij nodigen wij onze leden, leden van verdienste, ereleden en het bestuur van de OMNI-vereniging uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering van Onze Gezellen Basketball;

Maandag 8 september 2014 om 20:00 uur in de algemene ruimte van de OG-hal.
Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Vaststellen notulen ALV 4 september 2013 en 5 maart 2014[1]
 4. Vaststellen gedragscode en huisregels OG STAR1
 5. Verslag seizoen 2013-20141
 6. Financieel verslag seizoen 2013-20141
 7. Verslag kascommissie
 8. Benoeming kascommissie
 9. Begroting 2014-20151
 10. Vaststelling contributie
 11. Bestuursverkiezing
 • Aftredend niet verkiesbaar: Jeroen Barnhoorn, algemene functie
 • Kandidaat, verkiesbaar: Neal Damen
 • Verkiesbaar voor functie van voorzitter: Merel de Haan

12. Rondvraag

13. Sluiting

De officiƫle documenten van de algemene ledenvergadering kunt u via de mail opvragen bij het secretariaat: onzegezellen@basketball.nl