Onze Gezellen Basketball is een club waar prestatie en gezelligheid samen gaan. De club bestaat al sinds 1969 en is onderdeel van de Omnivereniging Onze Gezellen Haarlem. Er spelen ongeveer 125 leden in 9 jeugdteams en 8 seniorenteams.

Uitnodiging algemene ledenvergadering Onze Gezellen Basketball

Hierbij nodigen wij onze leden, leden van verdienste, ereleden en

het bestuur van de OMNI-vereniging uit voor het bijwonen van

de algemene ledenvergadering van Onze Gezellen Basketball;

Woensdag 14 oktober 2015 om 19.30 uur

in de algemene ruimte van de OG-hal.

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Vaststellen notulen ALV september 2014[1]
 4. Verslag seizoen 2014-20151
 5. Financieel verslag seizoen 2014-20151
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoeming kascommissie
 8. Begroting 2015-20161
 9. Vaststelling contributie
 10. Rondvraag
 11. Sluiting
  De officiƫle documenten van de algemene ledenvergadering kunt u via de mail opvragen bij het secretariaat: info@basketball.nl