Onze Gezellen Basketball is een club waar prestatie en gezelligheid samen gaan. De club bestaat al sinds 1969 en is onderdeel van de Omnivereniging Onze Gezellen Haarlem. Er spelen ongeveer 125 leden in 9 jeugdteams en 8 seniorenteams.

Opzegging lidmaatschap OG Basketball vóór 1 mei

Het opzeggen van het lidmaatschap van OG Basketball wordt altijd voor 1 mei van het lopende seizoen gedaan. Rond die datum moeten basketball clubs de leden voor het volgende jaar inschrijven bij de bond zodat de planning voor het komende seizoen kan worden gemaakt. Dit wordt vermeld op onze website, in het clubblad dat rond maart april verschijnt en in de informatiefolder.

Regeling na 1 mei
Kun je om een of andere reden voor 1 mei nog niet aangeven dat je het jaar erop niet meer wilt basketballen, dan geldt de volgende regeling:

– Opzeggen tussen 1 mei en 1 september 60 euro

– Na 1 september tot aan start competitie 75% van de contributie

– Vanaf de start van de competitie 100% contibutie

Uitschrijven in mei en weer inschrijven in augustus kost 20 euro.

 

Waarom hanteren wij dit beleid?
Om de teamindeling, de trainers, de zalen en de wedstrijdcompetitie voor de aanvang van het nieuwe seizoen geregeld te hebben is vanaf mei zicht op de teams en hoeveelheid spelers en trainers nodig. Te laat opzeggen betekent voor zowel de club als de bond dat dit alles organisatorisch niet te regelen is. Ook de begroting moet begin september rond zijn en deze hangt af van het aantal leden en op te stellen teams.

Tussentijds opzeggen van het lidmaatschap
Vaak krijgen wij als bestuur ook de vraag of teruggave van de contributie mogelijk is bij lange vakanties en blessures. Bij opzeggen tussentijds door vakantie, blessures of anderszins wordt geen contributie terug gestort. De club heeft kosten gemaakt voor het spelende lid in zaalhuur, bondscontributie etc.