Onze Gezellen Basketball is een club waar prestatie en gezelligheid samen gaan. De club bestaat al sinds 1969 en is onderdeel van de Omnivereniging Onze Gezellen Haarlem. Er spelen ongeveer 125 leden in 9 jeugdteams en 8 seniorenteams.

Mededeling van de kantinecommissie / Oproep aan alle leden!

Onze vereniging heeft ervoor gekozen om de kantine in eigen beheer te houden en de kantinediensten door leden te laten verrichten. Dit heeft voor- en nadelen zoals we allemaal weten en ervaren. Wij zijn ervan overtuigd dat met de juiste afspraken en nakoming van deze afspraken de voordelen groter zijn dan de nadelen. Het valt de kantinecommissie, sinds kort in een nieuwe samenstelling, op dat een aantal afspraken niet wordt nagekomen of wellicht niet bekend is. Dit leidt tot “ergernissen” bij de verantwoordelijke personen/commissies maar nog belangrijker is dat het onze vereniging geld kost. En de vereniging zijn we uiteindelijk zelf he?

Regels Kantinemedewerkers