Onze Gezellen Basketball is een club waar prestatie en gezelligheid samen gaan. De club bestaat al sinds 1969 en is onderdeel van de Omnivereniging Onze Gezellen Haarlem. Er spelen ongeveer 125 leden in 9 jeugdteams en 8 seniorenteams.

Helaas nog geen basketbaltraining in de hal.

Helaas kunnen we nog niet binnen aan de slag met trainingen. Er zijn wat groepjes aan het buiten trainen om fit te blijven maar hanteer daarbij wel de regels vanuit de overheid!

Voor niet leden van Onze Gezellen Voetbal ( geldt ook voor leden van de andere OG verenigingen) bestaat ook de mogelijkheid om mee te sporten. Hier komen aparte trainingsgroepen voor. Als je mee wilt sporten kan dat, dat regelen we graag, Wel even van tevoren opgeven via mail naar trainenbijonzegezellenvoetbal@gmail.com. Hierin vermelden je Naam, Adres, Mailadres, Leeftijd en telefoonnummer waar je te bereiken bent. Graag ook opgeven of je al voetbalt en zo ja bij welke vereniging.

We houden het nieuws goed in de gaten en zodra er meer bekend is over trainingen of start seizoen dan horen jullie dit! Bekijk af en toe je mail of de site voor meer informatie.