Onze Gezellen Basketball is een club waar prestatie en gezelligheid samen gaan. De club bestaat al sinds 1969 en is onderdeel van de Omnivereniging Onze Gezellen Haarlem. Er spelen ongeveer 125 leden in 9 jeugdteams en 8 seniorenteams.

Extra Algemene Leden Vergadering

Op woensdag 12 april om 20:00 uur is er een extra Algemene Leden Vergadering van OG Basketball. Tijdens deze ALV staan de volgende onderwerpen op de agenda:

  • Voorbespreken ALV van Onze Gezellen Omnivereniging
  • Aanwijzen van twee kiesmannen voor de ALV van de Omnivereniging

Locatie: Algemene Ruimte

De stukken zijn op te vragen via: info@ogbasketball.nl

Met vriendelijke groet,

Bestuur OG Basketball