Onze Gezellen Basketball is een club waar prestatie en gezelligheid samen gaan. De club bestaat al sinds 1969 en is onderdeel van de Omnivereniging Onze Gezellen Haarlem. Er spelen ongeveer 125 leden in 9 jeugdteams en 8 seniorenteams.

ALGEMENE LEDENVERGADERING OMNI-VERENIGING R.K.S.V. ONZE GEZELLEN

Aan: De ereleden, leden van verdienste en de leden van de Omni-vereniging R.K.S.V. Onze Gezellen.

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 21 april 2016 aanvang 20.00 uur, in de algemene ruimte van de “D’Olde Geet”.

Hieronder vindt u de stukken:

Agenda ALV 2016

Bestuursbeleid 2016

notulen ALV 2015-04-30

Omni jaarverslag 2015